Actieve vrijwilliger

Als actieve vrijwilliger ben je onderdeel van een of meerdere van onze (project) teams. Je kunt hierbij zelf aangeven in welk team je graag wilt deelnemen, zodat je altijd iets doet wat je leuk vindt of waar je meer over te weten zou willen komen.

Project Teams

Team Armoede heeft tot doel om mensen met minder financiële middelen dezelfde mogelijkheden te bieden als anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Trainingen om baankansen te vergroten;
 • Cursussen en activiteiten om hobby’s te faciliteren;
 • Activiteiten om zelfontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren;
 • Begeleiding van kinderen/jongeren met schoolwerk.

Het Online Content Team geeft mensen met een verhaal een podium. Het gaat hierbij om mensen die normaal niet gezien of gehoord worden en nu een stem krijgen. Tevens heeft het team tot doel om maatschappelijke problemen meer bekendheid te geven en hierdoor verandering te bewerkstelligen. Dit alles doet zij door:

 • Interviews te voeren met kwetsbare groepen;
 • Interviews te voeren met experts;
 • Social Media Campagnes op te zetten;
 • Grootschalige awareness campagnes te lanceren

Eenzaamheid is niet enkel een probleem wat voorkomt bij ouderen, maar een probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen. Onze projectteams die zich bezighouden met eenzaamheid initiëren projecten die gebaseerd zijn op onderzoek en zijn gericht op een lange termijn effect.

Zo houdt een van onze teams zich bezig met het geven van interactieve voorlichtingslessen op middelbare scholen om eenzaamheid te voorkomen. Tijdens de lessen gaan de scholieren met elkaar in gesprek en gaan ze na of ze zelf te maken hebben met eenzaamheid en wat de impact ervan kan zijn. 

Het ININ-Team houdt zich bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website waarop kwetsbare groepen en hulpvragers in Nijmegen op een gemakkelijke wijze hulp kunnen krijgen. Hiermee komen we met een antwoord op de al lang bestaande vraag van Nijmegenaren met een migratieachtergrond of taalachterstand, met betrekking tot het niet tot zich kunnen nemen van voor hen relevante informatie en hulpopties.

Het Sociale Cohesie Team zoekt manieren om mensen binnen een bepaalde buurt en/of van verschillende groepen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen. 

Ons team werkt op dit moment aan een project waarin sport centraal staat. Buurtbewoners vormen met elkaar een team en werken gezamenlijk aan een doel: een gezondere leefstijl. De deelnemers krijgen begeleiding op het gebied van beweging, voeding en motivatie. Tevens wordt er stilgestaan bij de negatieve gedachten die mensen met overgewicht kunnen ervaren. Op deze manier leren de buurtbewoners elkaar écht kennen en gaan we ook nog eens overgewicht tegen.

Supporting Teams

Het Communicatie Team is verantwoordelijk voor het waarborgen van effectieve en efficiënte communicatie tussen onze organisatie en externen. Tevens legt dit team contact met deze organisaties en sluit zij samenwerkingen. Taken die je mogelijk zult hebben, zijn:

 • In gesprek gaan met besturen of experts van andere (maatschappelijke) organisaties;
 • Het begeleiden van de Communicatie Verantwoordelijken van de overige teams;
 • Het bijhouden van de administratie van contacten, om kwaliteit te waarborgen;
 • Samenwerkingen sluiten met andere (maatschappelijke) organisaties.

Het Recruitment Team houdt zich bezig met de werving van nieuwe vrijwilligers voor onze organisatie. Hiermee speelt zij een vitale rol binnen onze organisatie en heeft zij direct invloed op de capaciteit die we hebben om projecten op te zetten en hiermee kwetsbare groepen te helpen. Taken die je mogelijk zult hebben, zijn:

 • Het bedenken en opzetten van wervingscampagnes;
 • Samenwerkingen aangaan met onderwijsinstellingen, studie-/studentenverenigingen en andere externe organisaties;
 • Organiseren van wervingsactiviteiten;
 • Opleiden van de overige vrijwilligers op het gebied van werving.

Het Social Activities Team zorgt voor de sociale cohesie binnen onze organisatie en organiseert diverse leuke activiteiten om dit te bewerkstelligen. Taken die je mogelijk zult hebben, zijn:

 • Organiseren van teambuilding activiteiten;
 • Organiseren van uitjes en borrels.
nl_NLDutch