Research

We would like to share the results from our research with you, via this page.

Would you like to do research with us?

Students & Loneliness

Research details

Type of research: Questionnaire (spread online) Means of collection: Anonymous             
                                                     studenten Nijmegen)
Wijze verzameling:                    Anoniem
Steekproefgrootte:                    270 personen
Uitvoerders:                                Team Eenzaamheid (United for All)
Commercieel betrokkenen:      Nee

Beschrijving

We hebben onderzoek verricht naar eenzaamheid onder jongeren. Dit omdat, in tegenstelling tot eenzaamheid onder ouderen, er een taboe rust op eenzaamheid onder jongeren en dat terwijl het wel degelijk een probleem is. Wij hebben bij studenten onderzoek gedaan om eenzaamheid in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een online vragenlijst afgenomen bij nagenoeg 270 studenten uit Nijmegen, waarvan een kwart mannen en driekwart vrouwen. Het grootste deel van de respondenten had een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar en de vragenlijst is afgenomen bij zowel MBO, HBO en WO studenten. 8.9% volgde op dat moment een MBO opleiding, 36.8% een HBO opleiding en 54.3% volgde een WO opleiding. In de vragenlijst hebben we onder andere gekeken naar de woon- en leefsituaties en naar de sociale contacten van ieder van deze studenten. Vervolgens is aan de hand van een aantal stellingen de mate van eenzaamheid gemeten. Hieruit kwam naar voren dat zo’n 34% van de studenten zich in meer of mindere mate eenzaam voelt en dat bijna 20% van de studenten ontevreden is over de kwaliteit van zijn/haar contacten. Ze gaven aan zich vooral eenzaam te voelen wanneer ze anderen leuke dingen zien doen op sociale media, wanneer ze alleen thuis zijn en wanneer ze met iets zitten en er met niemand over kunnen praten. Uit deze vragenlijst blijkt dat er inderdaad sprake is van eenzaamheid onder studenten en dus is het van groot belang dat hier verandering in komt! Team Eenzaamheid gaat zich inzetten om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en verzachten van eenzaamheid onder jongeren.

Publicatiedatum: 9 maart 2021.

Om op de hoogte te blijven van andere onderzoeken van Stichting United for All, vragen we u deze pagina in de gaten te houden en/of ons te volgen op sociale media.

en_GBEnglish