Partners

On this page we would like to introduce our partners.

Radboud University

Radboud University supports us in various ways. They, for example, support us with the recruitment of new volunteers, they also provide (financial) resources for our organization and they help us in different ways with regards to increasing our knowledge on societal issues in Nijmegen.

HAN University of Applied Science

HAN University of Applied Science supports us with the recruitment of new volunteers and they provide internships within our organization.

ROC-Nijmegen

ROC-Nijmegen supports us with the recruitment of new volunteers and also some of their teachers are involved with the optimalization of a few of our projects.

T-zorg

In samenwerking met T-zorg zijn we een buddy project gestart waarin we vrijwilligers koppelen aan eenzame ouderen tijdens de coronacrisis. Onze studenten gaan bijvoorbeeld een wandeling maken, een telefonisch gesprek voeren of een spelletje aan het raam spelen met deze mensen die behoefte hebben aan iets meer sociaal contact.

New Rootz

In samenwerking met New Rootz zijn we een project gestart waarin we mede-Nederlanders, die hebben moeten vluchten vanuit elders ter wereld, meer contact laten hebben met Nijmeegse studenten. Zodoende kan er gewerkt worden aan de Nederlandse taal, kan inzicht gegeven worden in het studentenleven en kunnen waardevolle contacten opgebouwd worden.

Ieder Talent Telt

In samenwerking met Ieder Talent Telt geven we aandacht aan maatschappelijke problemen en vraagstukken in Nijmegen, geven we kwetsbare groepen en jongeren een stem en maken we het mogelijk voor mensen om mee te praten over maatschappelijke kwesties die hen aangaat en/of waar zij zich voor willen inzetten.

en_GBEnglish