Ervaring Tom van Hienen

“Naast dat ik het leuk vind om met verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden in aanraking te komen, is deze diversiteit in mijn optiek ook goed om problemen en oplossingen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Wat ons verbindt is dat we ons allemaal willen inzetten voor een mooier en beter Nijmegen!”

Hoi!

Mijn naam is Tom en ik ben sinds juni 2020 vrijwilliger bij stichting United For All! Als afgestudeerd bestuurskundige heb ik veel interesse in onze samenleving en de problemen die daarin spelen. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om uiteenlopende maatschappelijke problemen te analyseren en om na te denken over mogelijke oplossingen. Toen ik in aanraking kwam met United For All was dit ook het eerste dat mij aansprak. De stichting zet zich in om lokaal, dus in Nijmegen, maatschappelijke problematiek in kaart te brengen en een positieve bijdrage te kunnen leveren richting een oplossing. Hierin is er erg veel ruimte voor eigen initiatief. Zie je dat er een bepaald probleem speelt in een bepaalde wijk? Geef dit aan tijdens een van de bijeenkomsten en voor je het weet kan er een mooi project worden opgestart om op die manier bij te dragen aan een oplossing.

Zelf maak ik deel uit van een van de projectteams binnen United For All. Dit betekend dat ik samen met een aantal andere vrijwilligers bezig bent met het opzetten van projecten rondom een bepaald thema. Zo zijn we momenteel bezig met het opzetten van een project om eenzaamheid tegen te gaan. De bijeenkomsten met het projectteam zijn ook erg interessant. Een vast onderdeel is de brainstormsessie, waarin iedereen zijn of haar ideeën kan delen om op die manier tot verschillende inzichten te komen rondom een probleem!

Wat mij daarnaast erg aanspreekt aan United For All is de diversiteit aan mensen die vrijwilliger zijn. Dit is ook de insteek van de stichting. Er worden op alle onderwijsinstellingen studenten geworven en er zijn ook internationale studenten vrijwilliger. Naast dat ik het leuk vind om met verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden in aanraking te komen, is deze diversiteit in mijn optiek ook goed om problemen en oplossingen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Wat ons verbindt is dat we ons allemaal willen inzetten voor een mooier en beter Nijmegen!

 

nl_NLDutch