Partners

Op deze pagina stellen we graag onze partners aan u voor.

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit ondersteunt op diverse manieren. Zo ondersteunen ze ons bij de werving van vrijwilligers, voorzien ze ons van (financiële) middelen om onze activiteiten uit te voeren en helpen ze ons op diverse manieren met het vergaren van kennis over maatschappelijke problemen in Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ondersteunt ons bij de werving van vrijwilligers voor onze organisatie en biedt zij stagetrajecten aan bij onze organisatie.

ROC-Nijmegen

Het ROC te Nijmegen ondersteunt ons bij de werving van vrijwilligers en tevens zijn er diverse docenten vanuit het ROC betrokken bij het optimaliseren van diverse projecten van onze organisatie.

T-zorg

In samenwerking met T-zorg zijn we een buddy project gestart waarin we vrijwilligers koppelen aan eenzame ouderen tijdens de coronacrisis. Onze studenten gaan bijvoorbeeld een wandeling maken, een telefonisch gesprek voeren of een spelletje aan het raam spelen met deze mensen die behoefte hebben aan iets meer sociaal contact.

New Rootz

In samenwerking met New Rootz zijn we een project gestart waarin we mede-Nederlanders, die hebben moeten vluchten vanuit elders ter wereld, meer contact laten hebben met Nijmeegse studenten. Zodoende kan er gewerkt worden aan de Nederlandse taal, kan inzicht gegeven worden in het studentenleven en kunnen waardevolle contacten opgebouwd worden.

Ieder Talent Telt

In samenwerking met Ieder Talent Telt geven we aandacht aan maatschappelijke problemen en vraagstukken in Nijmegen, geven we kwetsbare groepen en jongeren een stem en maken we het mogelijk voor mensen om mee te praten over maatschappelijke kwesties die hen aangaat en/of waar zij zich voor willen inzetten.

nl_NLDutch