Onze Pijlers

We vertellen je graag wat onze aandachtsgebieden zijn.

Sociale Cohesie

Met onze projecten willen we verschillende groepen in de samenleving en mensen die in de directe omgeving van elkaar wonen nader tot elkaar brengen. We streven naar een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd en niemand zich buitengesloten voelt. 

Eenzaamheid

Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen en het is dus een situatie waar velen in Nederland zich wel eens of vaak in bevinden. Eenzaamheid treft dan ook niet enkel ouderen, maar komt ook veel voor onder jongeren en volwassenen. Met onze projecten willen we het taboe doorbreken en langdurige oplossingen implementeren.

Armoede

Soms wel dagelijkse zorgen over de financiële situatie van je gezin en keuzes moeten maken tussen een gezonde maaltijd op tafel of je kind op schoolkamp. Financiële problemen is iets wat iedereen kan overkomen en vele verschillende oorzaken kan hebben. Met onze projecten willen we een langdurig effect bewerkstelligen om armoede te voorkomen, verzachten en verhelpen met praktische handvatten die geschikt zijn voor het individu.

Awareness

Wij zijn ervan overtuigd dat ‘awareness’ een belangrijke rol speelt in het oplossen van (maatschappelijke) problemen. Erkenning en definiëren van het probleem is van groot belang om hiermee aan de slag te gaan en zorgt tevens voor meer begrip voor de kwetsbare groepen in kwestie. Met onze projecten proberen we taboes te doorbreken en mensen inzicht te geven in de maatschappelijke problemen die spelen en de impact hiervan.

nl_NLDutch