Sociale Cohesie

Team

Ook in Nijmegen krijgen mensen te maken met uitsluiting van de maatschappij, discriminatie, ongelijke behandeling, frictie binnen de buurt en een gebrek aan samenhorigheid. Team Sociale Cohesie houdt zich bezig met het onderzoeken van deze vraagstukken en zoekt een oplossing met een lange termijneffect, die aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Project

Sporten wordt ingezet om mensen bij elkaar te brengen en tevens om men een gezondere leefstijl aan te nemen en zo overgewicht tegen te gaan. De sociale cohesie wordt vergroot doordat mensen onderdeel worden van een team op basis van de buurt waarin ze wonen. Ze zullen dus met buurtgenoten deelnemen aan een traject, waarin ze begeleiding krijgen op het gebied van beweging, voeding, motivatie en sociale aspecten. Doordat ze een vaste coach krijgen, hebben ze altijd iemand op terug te vallen en tevens kan men elkaar stimuleren en zo toewerken naar het gezamenlijke doel: een gezonder leven.

De verwachting is dat dit project wordt geïmplementeerd in februari 2021.

nl_NLDutch